Menu

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením je určen pro rodinnou skupinu čtyř dětí ve věku 3 – 15 let s kombinovaným či mentálním postižením.

Nabízíme sociální služby zařazené do sítě poskytovatelů soc. služeb na území hl. města Prahy v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhláškou č. 505/2006 Sb. provádějící některá ustanovení zákona o sociálních službách.


Důležité dokumenty

Provozní řád

Registrace


Adresa

Kpt. Stránského 996/2, 198 00 Praha 14 – Černý most


Kontakty

Další služby

U Včely 176, 156 00
Praha 5 – Zbraslav
tel: +420 257 920 303