Menu

Odlehčovací služba (ambulantní)

Ambulantní odlehčovací služba je určena pro děti ve věku 3 – 12 let s kombinovaným či mentálním postižením. Nabízíme sociální služby zařazené do sítě poskytovatelů soc. služeb na území hl. města Prahy v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhláškou č. 505/2006 Sb. provádějící některá ustanovení zákona o sociálních službách.


Důležité dokumenty

Registrace

Smlouva o poskytování péče a služeb v odlehčovací službě

Ceník odlehčovací služby

Leták


Adresa

U Včely 176, 156 00 Praha 5 – Zbraslav


Kontakty


Další služby

U Včely 176, 156 00
Praha 5 – Zbraslav
tel: +420 257 920 303