Menu

Nízkoprahový byt pro rodiny s dětmi

CCHM spravuje byt ve vlastnictví MČ Prahy 3 na Havlíčkově náměstí s cílem zajistit nabídku okamžitého řešení akutní bytové nouze rodičů s dětmi, kteří nemají možnost řešit svou situaci způsobem, který umožní, aby mohla rodina zůstat pohromadě, a hrozí odloučení rodiče od dítěte/dětí, například dočasným umístěním dítěte/dětí do ZDVOP nebo vstupem do ubytování nevhodného pro dítě (např. ubytovna). 

Partnerské organizace zajišťují odbornou sociální práci s klientem, CCHM je pouze zprostředkovatelem krizového ubytování. Partnerskými organizacemi dosud jsou: OSPOD MČ Praha 3, Proxima Sociale a KC Motýlek.

Nízkoprahový byt je rodině poskytován zdarma na základě smlouvy o výpůjčce bytu po dobu 1 měsíce, kdy partnerská organizace s rodinou intenzivně pracuje na zajištění stálého bydlení.

Pokud se chcete do projektu jako organizace poskytující sociální práci rodinám v bytové nouzi zapojit, kontaktujte koordinátorku na níže uvedených kontaktech:

Kontakty

Další služby

U Včely 176, 156 00
Praha 5 – Zbraslav
tel: +420 257 920 303