Menu

Výzva k podání nabídek

na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávané mimo zadávací řízení ve smyslu § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.

V Praze dne 22.12. 2020.

Související dokumenty:

Další aktuality

U Včely 176, 156 00
Praha 5 – Zbraslav
tel: +420 257 920 303