Menu

Změna zřizovací listiny

Dne 12.11.2020 schválilo Zastupitelstvo hlavního města Prahy změnu zřizovací listiny Dětského domova Charlotty Masarykové.  Nová zřizovací listina umožní poskytování nového spektra služeb pro ohrožené děti a rodiny. Proto byl i změněn název organizace na Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové.

Součástí dokumentu byl i Rozvojový plán nového centra, který směřuje k poskytování služeb nejen zdravotních, školských a sociálních.  Nová zřizovací listina reflektuje také probíhající proces transformace, v jehož rámci směřují děti do komunitních bytů. Hlavním cílem je zvýšení kvality života ohrožených rodin a dětí.

Další aktuality

U Včely 176, 156 00
Praha 5 – Zbraslav
tel: +420 257 920 303