Menu

Poděkování sponzorům

Vážení a milí sponzoři dětského domova,

za naše děti bychom Vám  chtěli poděkovat za finanční a věcné dary, které jsme obdrželi v roce 2019.  Je milé se v dnešní době setkat  s lidmi, kteří nezapomínají na děti, které  nemají to štěstí vyrůstat  společně s mámou a tátou. Velký dík patří firmě Milkpol za nákup mléčných výrobků, firmě AG CHEMI Group s.r.o., jejichž finanční příspěvek využíváme pro terapeutické programy a pobyty dětí na horách. Jsme rádi, že děti mají  bohatou velikonoční a mikulášskou  nadílku, kterou pravidelně zajišťují zaměstnanci Billa Mníšek pod Brdy a firma Cipa. Velké poděkování patří Vám mnohým, kteří jste přispěli v dobročinné akci „Trnová dětem“, zorganizované paní Jägerovou z Trnové. Tato milá dáma také zakoupila dětem vitamíny. Pokud se porouchá elektřina, pak je vždy při ruce pan Jambura ze Zbraslavi, který nikdy neodmítne pomoc a svoji práci provede bezplatně. Děkujeme panu Borisu Novákovi  s manželkou, včetně jeho úžasných přátel, kteří nám poskytli prací a mycí prostředky a čistící filtr na vodu. Nelze zapomenout na firmu Kiwanis, která zajišťuje  dárky  dětem k narozeninám. Stejně tak panu Vejvodovi ze Zbraslavi, který každý rok přispívá na výchovně vzdělávací a terapeutické programy.

Každý rok nám pomáhá hotel Angel se zajištěním  výborného občerstvení  na vánoce a jiné příležitosti a také jeho úžasní zaměstnanci, jejichž finanční dar je využíván na kroužky a aktivity dětí.

Zároveň je ctí poděkovat paní Kukačkové a manželům Kratochvílovým, kteří jsou letitými pravidelnými měsíčními dárci. Děti 8. třídy Základní školy s rozšířenou výukou jazyků ze Stodůlek prostřednictvím paní učitelky Morávkové věnovaly dětskému domovu  finanční obnos, kterým dětem umožní muzikoterapii. Stejně tak velký dík patří  paní Pospíšilové. Její příspěvek  nám pomohl některé z dětí začlenit do kroužků keramiky a atletiky.

Mnoho z  Vás nás také podporuje nakoupením oblečení, obuvi či zajištěním programů pro děti. Děkujeme jednotlivcům i firmám, jejichž prostřednictvím měly děti splněny svoje přání od Ježíška. Vás všech, kteří přispíváte, si velice vážíme.

Mnoho let nás finančně podporoval zbraslavský malíř pan Ing. Pavel Koťan, který prodejem svých obrazů pomáhal dětem prožívat krásné chvíle na ozdravných pobytech. Pan Koťan v lednu 2020 bohužel podlehl vážné nemoci. Bylo nám velkou ctí se s tímto malířem setkávat a  účastnit se jeho vernisáží.

Další aktuality

U Včely 176, 156 00
Praha 5 – Zbraslav
tel: +420 257 920 303