Menu

Hledáme: Pracovník v sociálních službách DOZP

děti

Do služby DOZP (Domov pro osoby se zdravotním postižením) na Černém Mostě hledáme kolegu. Jedná se o službu pro 4 děti s postižením žijící v komunitním bytě. Náplň práce: Požadujeme: Uvítáme: Nabízíme:   Bližší informace poskytne: Bc. Ludmila Matyášová, DiS.+420 775 898 914ludmila.matyasova@cchm.cz

Hledáme: Pracovník v sociálních službách Odlehčovací služba

sociální pracovník

Hledáme pracovníka v sociálních službách pro děti se zdravotním postižením do nově otevřené Odlehčovací služby. Náplň práce: péče o děti od 3 do 12 let s mentálním a kombinovaným postižením výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti dle individuálního plánu dětí sociálně terapeutické činnosti nácvik základních samoobslužných dovedností a podpora soběstačnosti doprovod do a z mateřské školky, […]

Hledáme: Zdravotní sestra

zdravotní sestra

Pracovní náplň: Požadujeme: Nabízíme: Bližší informace poskytne: Bc. Ludmila Matyášová, DiS.+420 775 898 914ludmila.matyasova@cchm.cz

Hledáme: Vychovatel/ka

vychovatel

Do našich komunitních bytů v Praze hledáme nového kolegu, novou kolegyni. Náplň práce: Požadujeme: Uvítáme: Nabízíme: Bližší informace poskytne: Bc. Ludmila Matyášová, DiS.+420 775 898 914ludmila.matyasova@cchm.cz

Dětský domov – zdravotnické zařízení

DD

Jedná se o zařízení pro výkon ústavní výchovy, zřizované Hl. městem Praha. Svou činnost provozuje v souladu se Zákonem č. 372/2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Důležité dokumenty Rozpis ukazatelů rozpočtu Adresa  U Včely 176, 156 00 Praha 5 – Zbraslav Kontakty

Dětský domov – školské zařízení

Jedná se o zařízení pro výkon ústavní výchovy, zřizované Hl. městem Praha. Svou činnost provozuje na základě zápisu do rejstříku škol a školských zařízení v souladu se:   Důležité dokumenty Školní výchovně vzdělávací program Vnitřní řád Rozpis ukazatelů rozpočtu na rok 2023 Výroční zpráva za rok 2022/2023 Rodinná skupina – Sulova   Adresa Sulova 1356/5, 156 […]

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Jedná se o zařízení sociálně-právní ochrany poskytované dětem. Svou činnost provozuje na základě zřizovací listiny a pověření k výkonu sociálně-právní ochrany – Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 426, ze dne 27.3.2007, Rozhodnutí MHMP č.j. 1214051/2013 ze dne 18.10.2013. Aktuálně nemáme volné místo.(aktualizováno 28. listopadu, 2023) Adresa Havlíčkovo náměstí 746/11130 00 Praha 3 – Žižkov Telefon +420 776 […]

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením je určen pro rodinnou skupinu čtyř dětí ve věku 3 – 15 let s kombinovaným či mentálním postižením. Nabízíme sociální služby zařazené do sítě poskytovatelů soc. služeb na území hl. města Prahy v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhláškou č. 505/2006 Sb. provádějící některá ustanovení zákona o sociálních službách. Důležité […]

Odlehčovací služba (ambulantní)

Ambulantní odlehčovací služba je určena pro děti ve věku 3 – 12 let s kombinovaným či mentálním postižením. Nabízíme sociální služby zařazené do sítě poskytovatelů soc. služeb na území hl. města Prahy v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhláškou č. 505/2006 Sb. provádějící některá ustanovení zákona o sociálních službách. Důležité dokumenty Registrace Smlouva o poskytování péče […]

U Včely 176, 156 00
Praha 5 – Zbraslav
tel: +420 257 920 303