Menu

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Tererova

Jedná se o zařízení sociálně-právní ochrany poskytované dětem. Svou činnost provozuje na základě zřizovací listiny a pověření k výkonu sociálně-právní ochrany – Usnesení hl. m. Prahy č. 426, ze dne 27. 3. 2007, Rozhodnutí MHMP č. j. 622205/2024 ze dne 11. 4. 2024. Aktuálně máme 2 volná místa.(aktualizováno 24. dubna, 2024) Adresa Tererova 1356/6a, Praha 11 – […]

Hledáme: sociálního pracovníka ZDVOP

Staráme se o ohrožené děti, které nemohou zůstat ve svém rodinném prostředí, kdy se o ně vlastní rodina neumí, nedokáže či nechce postarat. Cílem naší péče je urychlený návrat dítěte zpět do vlastní či náhradní rodiny. Jedná se o dynamickou, zodpovědnou a důležitou práci s ohroženými dětmi ajejich rodinami, založenou na multidisciplinární spolupráci. Služba je […]

Hledáme: Pracovník přímé péče v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Staráme se o ohrožené děti, které nemohou zůstat ve svém rodinném prostředí, kdy se o ně vlastní rodina neumí, nedokáže či nechce postarat. Cílem naší péče je urychlený návrat dítěte zpět do vlastní či náhradní rodiny. Jedná se o dynamickou, zodpovědnou a důležitou práci s ohroženými dětmi a jejich rodinami, založenou na multidisciplinární spolupráci. Služba je […]

Hledáme: Zdravotní sestra

zdravotní sestra

Pracovní náplň: Požadujeme: Nabízíme: Bližší informace poskytne: Mgr. Zuzana Vošahlíková+420 771 256 847zuzana.vosahlikova@cchm.cz

Hledáme: Vychovatel/ka

vychovatel

Nahrazujeme dětem jejich domov a snažíme se, aby se u nás cítily jako doma. Hledáte smysluplnou a tvůrčí práci, při které uplatníte své schopnosti? Staňte se součástí naší rodinné skupiny. V našich komunitních bytech uvítáme muže i ženy! Náplň práce: Požadujeme: Uvítáme: Nabízíme: Bližší informace poskytne: Mgr. Zuzana Vošahlíková+420 771 256 847zuzana.vosahlikova@cchm.cz

Dětský domov – zdravotnické zařízení

DD

Jedná se o zařízení pro výkon ústavní výchovy, zřizované Hl. městem Praha. Svou činnost provozuje v souladu se Zákonem č. 372/2011 Sb., Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) Důležité dokumenty Rozpis ukazatelů rozpočtu Adresa  U Včely 176, 156 00 Praha 5 – Zbraslav Kontakty

Dětský domov – školské zařízení

Jedná se o zařízení pro výkon ústavní výchovy, zřizované Hl. městem Praha. Svou činnost provozuje na základě zápisu do rejstříku škol a školských zařízení v souladu se: Důležité dokumenty Rodinná skupina Elišky Přemyslovny Adresa Elišky Přemyslovny 398, 156 00 Praha 5 Zbraslav Kontakty Dokumenty HACCP Rodinná skupina – Nádražní Adresa Nádražní 286/20, 150 00 Praha 5 […]

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Havlíčkovo náměstí

Jedná se o zařízení sociálně-právní ochrany poskytované dětem. Svou činnost provozuje na základě zřizovací listiny a pověření k výkonu sociálně-právní ochrany – Usnesení Rady hl. m. Prahy č. 426, ze dne 27.3.2007, Rozhodnutí MHMP č.j. 1214051/2013 ze dne 18.10.2013. Aktuálně nemáme volné místo.(aktualizováno 8. února, 2024) Adresa   Havlíčkovo náměstí 746/11130 00 Praha 3 – Žižkov Telefon   […]

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením je určen pro rodinnou skupinu čtyř dětí se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením. Nabízíme sociální služby zařazené do sítě poskytovatelů soc. služeb na území hl. města Prahy v souladu se Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhláškou č. 505/2006 Sb. provádějící některá ustanovení zákona o sociálních službách. Důležité dokumenty Provozní řád Registrace Ceník […]

U Včely 176, 156 00
Praha 5 – Zbraslav
tel: +420 257 920 303