Menu

Rekonstrukce ZDVOP (zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc) DDCHM“

Dětský domov Charloty Masarykové (DDCHM), U Včely 176, 15600 Praha 5 – Zbraslav vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení stavebních prací v Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) DDCHM.

Předmětem veřejné zakázky je komplexní rekonstrukce sociálního zařízení včetně izolace stěny, vybudování nového WC (přečerpávacího WC) z prostor komory, úprava sítí, protiskluzové podlahy s izolací, posílení topení, nátěry, vymalování, dodávka vestavěných skříní a příslušenství dle dispozice zadavatele.

Výzva k předložení cenové nabídky je uvedena v příloze. Podmínkou pro přijetí nabídky je prohlídka v místě plnění – dne 20.10.2014 v 10.00 hod. V rámci prohlídky bude možné provést zaměření v místě samém. Současně budou zodpovězeny upřesňující dotazy a specifikovány požadavky zadavatele.

Termín doručení nabídky do DDCHM je dne 23.10.2014 do 10.00 hod.

Dokumenty:

Další aktuality

U Včely 176, 156 00
Praha 5 – Zbraslav
tel: +420 257 920 303