Menu

Praha transformuje zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc a posiluje krizovou podporu obětem domácího násilí

Pro Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové schválila Rada hlavního města pronájem tří bytů, v jednom případě s utajenou adresou. Transformace dětského domova do 3 let tak naplní další milník. V průběhu léta bude přesunuta služba pro děti v krizi do běžného prostředí a dále posílí krizová pomoc rodičům s dětmi, kteří musí řešit násilí partnera.

Do dvou větších bytů se ze stávajícího objektu dětského domova přesune služba pro děti vyžadující okamžitou pomoc, tedy krizová služba pro děti, které jsou z nejrůznějších důvodů dočasně umístěny mimo rodinné prostředí a které se nepodaří dočasně umístit k pěstounům na přechodnou dobu. V současné době je krizová pobytová služba pro děti, jejichž rodiny se octly v tíživé situaci, stále poskytována v režimu, který se v určitých aspektech přibližuje režimu ústavnímu. Tento stav mimo jiné kritizovala také veřejná ochránkyně práv v roce 2018. Současné vedení hlavního města se proto zavázalo začít péči o ohrožené děti řešit.

Centrum momentálně provozuje 10 krizových lůžek v rámci Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Od přesunu si slibujeme vstřícnější prostředí, které umožní individuálnější práci s dětmi v prostředí běžné domácnosti.

Třetí byt bude sloužit ke zřízení dočasného útočiště pro rodiče, kteří se ocitají v mimořádné tísni z důvodu násilí partnera. Tento byt bude Centrum provozovat ve spolupráci s dalšími organizacemi, které pomáhají obětem domácího násilí.

Byt by měl sloužit rodičům, kteří musí i s dětmi urgentně odejít od násilného partnera. Pokud dnes nechtějí jít do azylového domu nebo v azylovém domě není volno, přivádějí do našeho centra pouze děti, zatímco sami jdou na nějakou dobu například ke známým, kam by se všichni nevešli. Takové odtržení dětí od rodiče je mimořádně stresující. Děti často v takové situaci propláčou celou noc.  Možnost ubytování v krizovém bytě (fungujícím v režimu 24 hodin denně, sedm dní v týdnu) poskytne  dočasný azyl, aby děti mohly zůstat s rodičem pohromadě.

Další aktuality

U Včely 176, 156 00
Praha 5 – Zbraslav
tel: +420 257 920 303