Menu

Návštěvy v dětském domově a v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Doporučujeme návštěvu dítěte si předem domluvit se sociální pracovnicí Mgr. Hanou Hrabětovou nebo Mgr. Lenkou Dvořákovou (tel: +420 770 175 053 nebo 257 920 303) tak, aby bylo možné zajistit veškerá hygienická doporučení.

Každý návštěvník bude muset vyplnit evidenční list návštěvníka a bude mu změřena teplota. Kontakt s dětmi je možný s ochranou úst a dodržení dalších hygienických podmínek. Roušky, dezinfekci, případně rukavice máme k dispozici.

Další aktuality

U Včely 176, 156 00
Praha 5 – Zbraslav
tel: +420 257 920 303