Menu

Dobročinná aukce děl Pavla Koťana

Dne 4.03.2022 se na Chvalském zámku uskutečnila vernisáž dlouholetého spolupracovníka našeho zařízení, malíře Pavla Koťana. Výstava byla plánována k jeho sedmdesátinám, ale kvůli covidové nákaze byla opakovaně odložena. 

Pavel Koťan se výstavy, bohužel, nedožil. Jeho dědicové se však  rozhodli zachovat charitativní rozměr jeho díla a výtěžek z prodeje obrazů bude rozdělen mezi Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové a Nadační fond N, který při motolské nemocnici podporuje nedonošená miminka a jejich rodiče. 

Finance budou primárně určeny na  vybavení dalších komunitních bytů. Za podporu moc děkujeme! 

Aktivity dětského domova představila na vernisáži ředitelka Radka Soukupová.
Vernisáž nabídla zájemcům i díla, která nikdy před tím nebyla určená k prodeji.

Další aktuality

U Včely 176, 156 00
Praha 5 – Zbraslav
tel: +420 257 920 303