Menu

Nízkoprahový byt pro rodiny s dětmi

CCHM spravuje byt ve vlastnictví MČ Prahy 3 na Havlíčkově náměstí s cílem zajistit nabídku okamžitého řešení akutní bytové nouze rodičů s dětmi, kteří nemají možnost řešit svou situaci způsobem, který umožní, aby mohla rodina zůstat pohromadě, a hrozí odloučení rodiče od dítěte/dětí, například dočasným umístěním dítěte/dětí do ZDVOP nebo vstupem do ubytování nevhodného pro […]

Rehabilitace a fyzioterapie

rehabilitace

Poskytuje rehabilitaci nejen pohybově opožděným a handicapovaným dětem umístěným v Centru služeb pro rodinu a dítě a dětském domově, ale také široké veřejnosti – dětem i dospělým. Nově nabízíme léčbu pomocí přístroje REBOX – léčba akutní i chronické bolesti, léčba pohybového aparátu, léčba otoků , léčba poúrazových stavů. Kontakt U Včely 176, 156 00 Praha 5 – […]

Poděkování – občerstvení MIKI

občerstvení MIKI

Chtěli bychom poděkovat Občerstvení MIKI, které našim dětem z Domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) na Černém mostě zdarma poskytuje zmrzlinu. Jedná se o malý stánek s velkým srdcem v Dolních Počernicích  – vždy nás moc mile přivítají a pamatují si jména dětí, které se tam moc těší.

Přijímáme nové klienty

Odlehčovací služba

Přijímáme nové klienty do oldehčovací služby. Péči a aktivizaci dle individuálních potřeb poskytujeme v moderně zařízeném prostředí. Klademe důraz na respekt k jedinečnosti, bezpečnou službu založenou na partnerském přístupu a proškolené zkušené pracovníky. Nabízíme množstvím aktivizačních pomůcek a hraček, zahradu s bazénem a herním vybavením. Službu můžou využívat děti s mentálním a kombinovaným postižením od […]

Spolupráce s Katedrou sociální práce FFUK

karlova univerzita

Doposud spolupráce s Katedrou sociální práce FF UK probíhala zejména praktikováním studentů a součinností při  bakalářských a diplomových pracích. Nově směřuje spolupráce do oblasti výuky, zejména do realizace nové metody Service-Learning (propojení teorie a praxe). Centrum služeb pro rodinu a dítě a dětský domov Charlotty Masarykové by se měly také zapojit do výzkumných a projektových aktivit […]

Setkání s mladými fotbalisty z FC Háje

setkání s fotbalisty

Spolupráce mezi dětským domovem a FC Háje neskončila charitativním během, který se uskutečnil v listopadu 2021 a vynesl našemu zařízení přes 13 000,- Kč.  Fotbalisté totiž přišli i se svými dvěma trenéry k nám na návštěvu! Setkání se mimořádně vydařilo – děti z dětského domova se zajímaly o to, co kluci z Jižního Města dělají ve svém volném […]

Spolupráce se společností Ski a Bike Centrum Radotín s.r.o.

oblečení od sponzora

Sportovní firma Ski a Bike Centrum Radotín s.r.o. darovala našim dětem velké množství nového značkového oblečení – softshellové kalhoty, čepice, nákrčníky a další. Společnost také organizuje v Radotíně nedělní divadélka, jichž se naše děti často účastní.  Za podporu moc děkujeme! 

Dobročinná aukce děl Pavla Koťana

koťan

Dne 4.03.2022 se na Chvalském zámku uskutečnila vernisáž dlouholetého spolupracovníka našeho zařízení, malíře Pavla Koťana. Výstava byla plánována k jeho sedmdesátinám, ale kvůli covidové nákaze byla opakovaně odložena.  Pavel Koťan se výstavy, bohužel, nedožil. Jeho dědicové se však  rozhodli zachovat charitativní rozměr jeho díla a výtěžek z prodeje obrazů bude rozdělen mezi Centrum služeb pro rodinu a […]

U Včely 176, 156 00
Praha 5 – Zbraslav
tel: +420 257 920 303